Nabídka služeb pro majitele nemovitostí:

Převzetí domu do správy - vstupní kontrola stavu domu, vyhotovení přehledu:

a) aktuálních - okamžitých úkolů pro správu domu

b) střednědobých 1-2 roky úkolů pro správu domu

c) dlouhodobých úkolů pro správu domu.

K tomu orientační přehled nákladů - vše k posouzení představenstvem družstva

 • zajištění provedení kontrol stavu nemovitosti včetně zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi dle vyhlášky ( plynu, komínů, výtahu, kotelny, systému požární ochrany hromosvodů a elektrického rozvodu ) a zajišťování běžných oprav v důsledku opotřebení nemovitosti, jejichž cena nepřesáhne limit stanovený družstvem
 • sjednávání smluv s dodavateli těchto prací a následná kontrola kvality, včasnosti a úplnosti jejich provedení - po předchozím schválení družstvem
 • zajištění havarijní služby k odstranění veškerých poruch či havárií na spravované nemovitosti prostřednictvím 24h pohotovostní služby
 • organizace rozsáhlejších rekonstrukcí či modernizací na základě schváleného finančního plánu, zajištění veškerých podkladů a výběrového řízení
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor a údržby chodníků v zimním období, včetně údržby zeleně na pozemcích. Dále zajištění a provedení deratizace, dezinfekce a dezinsekce
 • zajištění dodávky vody, tepla, elektřiny, plynu, zajištění provozu výtahů, svozu odpadu, odvodu odpadních vod a následná kontrola sjednaných podmínek s dodavateli
 • vypracování nájemních smluv a jejich dodatků, archivace a aktualizace podkladů dokumentujících nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem
 • zajištění právního servisu k řešení neplatičů nájmu, až po jejich vystěhování
 • realitní činnost - sjednávání pronájmu bytových a nebytových prostor
 • zajištění řešení pojistných událostí
 • shromažďování podkladů důležitých pro soudní spory v rámci domu
 • provedení změn v obchodním rejstříku pro družstvo při změně právních poměrů v družstvu (např. změna členů představenstva družstva)
 • zajištění převodu jednotek do osobního vlastnictví (zpracování prohlášení vlastníka a smluv k převodu jednotlivých jednotek do vlastnictví), zajištění založení společenství vlastníků.

Cena za výše uvedené služby od150,-Kč/měsíc za jednotku (bytovou i nebytovou).

 

Ke správě nemovitostí používáme program DOMSYS.EU

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:

603 913 066, 242410666
email: kanka.milan@gmail.com